Mediációs klauzula

A mediáció lehetőségét Magyarországon a 2022. évi közvetítői törvény teremtette meg.

Az azóta eltelt több mint két teljes évtized alatt a mediáció gyakorlati használata során bebizonyosodott, hogy a szerződések teljesítése kapcsán felmerülő konfliktusok békés rendezésének esélye akkor a legnagyobb ha már a szerződés megkötésekor kitérünk arra, hogy vita esetén mindkét fél számára fontos a vita békés rendezésére való törekvés.

Ezt a szándékot írásban érdemes rögzíteni a szerződés záró rendelkezési között. A szerződés ezen részét szokás mediációs klauzulának nevezni.

Fontos, hogy az írásban megfogalmazott a rendelkezés pontosan és egyértelműen kerüljön megfogalmazásra, hiszen a feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi mellett kötelezik el magukat.  A mediációról egyik legnagyobb előnye, hogy  sokkal informálisabb és kötetlenebb, mint a választottbíráskodás. A mediációs üléseket vezető mediátor csupán vezeti, terelgeti a feleket a számukra optimális konszenzus meghozatala felé. Nincsenek pontos eljárási szabályok sem, a mediátor nem jogi eszközökkel, hanem kommunikációs eszköztárral dolgozik, és személyre szabottan választhatja ki a legmegfelelőbb konfliktus megoldási módszereket. A mediációs eljárás teljesen titkos, a mediációs ülésen csak az érintettek vannak jelen, a sajtó vagy a közvélemény nem szerez tudomást róla. A folyamat során létrejövő megállapodás tartalmát (ha születik ilyen), a felek telesen szabadon határozhatják meg, akár még a törvény által javasolt megoldásoktól is szabadon eltérhetnek, ha ez az akaratuknak megfelel.  Gyakorlati tapasztalatom, hogy a megkezdett mediációs eljárások több mint 90%-a sikerrel zárul.

A mediáció során születő megállapodások szerződésként kötik a feleket.

Az angolszász országokban a mediáció már régmúltra visszanyúló hagyománnyal és tekintéllyel rendelkezik, ezért általánosan elterjedt gyakorlat, mindenféle szerződés –  adásvételi, bérleti, alvállalkozói, beszállítói, munkaviszonyra irányuló vagy akár kölcsönszerződés – esetén belekerül a szerződés szövegében az úgynevezett mediációs klauzulát, melynek tartalma szerint a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy alávetik magukat a mediációs eljárásnak és konfliktusukat elsősorban ezen módszer segítségével kísérlik majd megoldani. A felek arról tesznek ezáltal tanúbizonyságot, hogy megismerték, elfogadják és maguk is vallják a mediációs eljárás értékeit, előnyeit.

A mediációs klauzuláról általánosságban elmondható, hogy kikényszeríthető, hiszen egy szerződés része, bár ez ellentmond a mediáció önkéntes jellegével. Figyelembe véve viszont, hogy a felek közös megegyezésének eredményeként vált a mediációs rendelkezés a szerződésük részévé, ezért nem jellemző, hogy probléma merülne fel annak alkalmazása során.

Itt letölthető formában közzéteszem azt a mediációs klauzulát, amit én a szerződéseimben használok, de más forrásból is sok hasonló tartalom érhető el például a Jogi Fórum weboldalain vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oldalain

► A mediáció lehetőségét Magyarországon a 2022. évi közvetítői törvény teremtette meg.

► A mediációs szándékot írásban érdemes rögzíteni a szerződés záró rendelkezési között. A szerződés ezen részét szokás mediációs klauzulának nevezni.

► A mediáció során születő megállapodások szerződésként kötik a feleket.

 

Mediációs klauzula letöltése