Konfliktuskezelés - vitarendezés
Konfliktuskezelés - vitarendezés
Konfliktuskezelés - vitarendezés
Konfliktuskezelés - vitarendezés

Közvetítés - mediáció

A közvetítés - vagy más néven mediáció - gyakorlatilag egy három oldalú megbeszélés. A vitában álló feleken kívül harmadikként egy független fél is jelen van ezeken a megbeszéléseken, aki mederben tartja a megbeszélést, és vigyáz rá, hogy a vádaskodás és marakodás helyett minden erőfeszítés a konfliktus megoldására fókuszáljon.

A mediátor mindig pártatlan harmadikként működik közre. Ügyel arra, hogy tartsa az időkereteket, hiszen általában gyors megoldás elérése a cél. Mivel a mediátor nagy tapasztalattal rendelkezik konfliktusok kezelésében, felismeri, hogy elegendő-e a felek közreműködése, vagy szükséges esetleg további szakemberek - pszichológus, ügyvéd, családvédelmi szakember vagy más közreműködő - bevonása is a folyamatba. Ha más szakember közreműködése is szükséges, akkor erre felhívja a felek figyelmét, és egyeztet velük a bevonás részleteiről. Jó hír azonban, hogy nagyon sok konfliktust a felek egyszerűen a mediációban meg tudnak oldani anélkül, hogy más szakember bevonása szükségessé válna. 

Conflict Coaching

A conflict coaching  eljárásra akkor kerül sor, amikor egy konfliktusban az egyik fél komolyan elkötelezett, hogy változtasson a helyzeten, de a másik valamiért nem együttműködő. Vagy mert megromlott a viszonyuk, és szóba se állnak egymással. Van, hogy a másik még találkozni se hajlandó. Vagy egyszerűen csak nem is érzékeli konfliktus súlyosságát, és esze ágában sincs közös megoldáson fáradozni.

Ilyenkor csak az változtatni akaró fél keresi fel a mediátort.

Olyankor is csak a conflict coaching jöhet szóba mediáció helyett, ha olyan konfliktust kell elrendezni, ahol a másik fél nem megfogható (pl városi önkormányzat). A jó hír, hogy sokszor ezek az esetek is megnyugtató eredménnyel zárulnak.

A mediátort tehát a változtatni akaró fél keresi fel egyedül, megbeszélik, mi is a konfliktus lényege, mik a lehetséges megoldási módok, kik az ügy érintettjei, stb. Mivel ilyenkor közös megoldás keresése nem lehetséges, a mediátorral való együttműködés célja inkább az, hogy a konfliktus elszenvedője úgy tudjon változtatni a helyzetén, hogy elégedettnek tudja érezni magát.

Arra is van mód, ha az eljárás kezdeményezője így szeretné, hogy a másik felet a mediátor mégis megpróbálja bevonni a vitarendezési folyamatba, és mégis közös megoldás kereséssé alakuljon az eljárás. Sokszor előfordul, hogy a másik fél a mediátor felkérésére végül hajlandó részt venni a konfliktus közös rendezésében.

Pereskedés helyett

Miért mondják, hogy "pereskedés helyett" ajánlható a mediáció? Azért, mert akit sérelem ér, az először általában rögtön arra gondol, hogy jogi úton szerezzen elégtételt, vagy így keresse a megoldást. Igazam van, és jogom van az igazamhoz. Valami ilyesmi gondolattal keresik általában a jogi utat azok, akiket sérelem ér. Elégtételt keresnek, de arra, hogy egy peres eljárásban az eredmény sokszor csak több éves eljárás eredményeként alakul ki, nem mindig vannak felkészülve. Az, akit megbántottak, aki bocsánatkérésre vágyik a lelke mélyén, annak a másik bírói elmarasztalása nem mindig hozza meg a megnyugvást. És a pereskedés évei általában csak elmélyítik a konfliktust.

A közvetítői eljárás a vitás felek együttműködésének javítását helyezi a fókuszba. Gyors, gyakorlatilag azonnali segítséget nyújt azokban a helyzetekben, ahol a felek elakadtak a konfliktus megoldásában. Tipikusnak mondható, hogy hosszú ideje fennálló konfliktus megoldásban kérik a segítséget, amiben már mindent megpróbáltak, de nem sikerült megnyugtató megoldást találni.   

Tipikusak a házassági vagy párkapcsolati konfliktusok, különösen ha ebben gyerekek is érintettek. Egy kisgyerek szempontjából a többéves pereskedés  nem megoldás a mai és holnapi konfliktusokra. Ezekre azonnali segítség kell. A válást megelőző időszak konfliktusaiban igénybe vett közvetítői segítség akkor is a család hasznára válik, ha a válás elkerüléséhez vezet, és akkor is, ha a válás folyamatát könnyíti meg. Válás közben és válás után is gyakran fordulnak a felek mediátorhoz, csak ilyenkor már más típusú konfliktusokkal.

Természetesen a válás nem az egyetlen konfliktus forrás, ami egy családban mutatkozhat. Tágabb családban szülőkkel, anyóssal-apóssal is számos olyan konfliktus ismert, aminek a megoldása mediációval gyors és egyszerű. 

És a családi konfliktusok mellett iskolai, üzleti vagy munkahelyi konfliktusok megoldása is lehetséges mediációval.

Miben segít?

Nyilván nem csodaszer a mediáció. Hogyan képes akkor mégis gyakorlatilag bármilyen konfliktushelyzetben segítséget nyújtani a vitás feleknek?

A konfliktusok lefutásában általában meglehetősen sok törvényszerűség felfedezhető. Hogy egy kezdetben ígéretesnek tűnő kapcsolatban miként bukkannak fel a nézeteltérések, ezek hogyan mélyülnek el, az általában hasonló forgatókönyv szerint megy végbe. A mediáció nem magát a konfliktushelyzetet és nem is a feleket elemzi, hanem a konfliktus kezelésének lépéseire tanítja meg a feleket, akik szerencsés esetben a folyamat során képessé válnak konfliktusaik rendezésére.

A közvetítés kereteket teremt és eszközöket ad a konfliktusban álló feleknek a konfliktusuk rendezésére. Így segíti őket a helyzet megoldásában.

Kommunikáció fejlesztése

A konfliktusok megoldásának nehézségei sokszor a résztvevők kommunikációs képességeinek hiányosságaiból fakadnak. A kommunikáció fejlesztése és a megfelelő kommunikáció fontosságának tudatosítása már önmagában előmozdítja a konfliktusok megoldását. Különösen érvényes ez az üzleti életben, ahol anyagi tétje van a viták békés megoldásának. És ugyancsak fontos munkahelyi közegben, ahol nem áll módunkban megválasztani,kikkel töltjük az időnket, de együtt kell velük működnünk a problémák megoldásában. Függetlenül attól, hogy magánemberi mivoltunkban esetleg neheztelünk-e rájuk valamiért vagy sem.

Kommunikáció fejlesztésében az alábbi formák valamelyikében van lehetőség:

 • előadás, ismeretterjesztő előadás megtartása
 • tréningprogram összeállítása, tréning megtartása
 • worhshop megszervezése
 • adott témában szakmai cikk elkészítése

Adott képzettségi szintről indítva, vagy adott részképesség fejlesztése érdekében egyedi programokat ajánlunk igény szerint összeállítva.

 

Üzleti konfliktusok

Gazdasági társaságok tagjai között fellépő konfliktusok, ügyfelek és szolgáltatóik között fellépő konfliktusok és más üzleti típusú nézeteltérések kezelésében általában gyors megoldást jelent a mediáció. Referenciaként nyelvoktatási szerződéssel kapcsolatos félmilliós vita vagy új autó vásárlásával kapcsolatos töbmilliós vita egyetlen konzultáció keretében történő rendezését említhetjük példaként.

IT projektek konfliktusai

Az informatikai projektek résztvevő az állandó információhiány és a rendszeresen jelentkező érdekellentétek miatt gyakran kerülnek konfliktushelyzetekbe. Képzéssel, konzultációval vagy közvetítő bevonásával ezek a szituációk sokszor feloldhatók. Nem érdemes hagyni, hogy a konfliktusok eldurvuljanak, és a projekteken dolgozók emberi kapcsolatainak megromlásához vezessenek.

Kilátástalan élethelyzetek

"Kész, vége ezt én így nem bírom tovább" - ez a tipikus érzés jellemzi a megoldhatatlan konfliktusokat vagy kilátástalan élethelyzeteket, amikor akármerre próbálja is az ember, nem látszik sehol semmiféle jó megoldás. De akkor most mi lesz? Mi lesz holnap? Egy konzultáció ilyenkor abban segít, hogy a kilátástalanság helyett sikerüljön olyan lehetőségeket találni, amik kivezethetnek a szorult helyzetből.

Munkaügyi viták

A munkaadó és munkavállaló között keletkező vitahelyzetekben a közvetítő segíthet a munkaadó erőfölényének semlegesítésében. Munkavállalók közötti vagy munkahelyi érdekcsoportok között fellépő viták rendezésében is gyors és eredményes megoldást jelenthet a közvetítő igénybevétele. Különösen, ha nem a viszony megszüntetése, hanem a jóviszony helyreállítása a cél. 

Munkahelyi konfliktusok

Munkahelyi közösségek működését veszélyeztető személyközi konfliktusok rendezésében bármelyik olyan fél kérhet segítséget, akit a konfliktus érint, és munkavégzésében hátrányosan befolyásol. Miután a mediátort köti a titoktartás, kockázatmentesen kérhet bárki tanácsot, mihez is kezdjen az ellehetetlenült munkahelyi konfliktussal.

Iskolai konfliktusok

Iskolai konfliktusokban általában olyan megoldás keresése a cél, ami a másoknak ártó felet kellő mértékben elmarasztalja, de mégsem jr egyik gyerek sorsának ellehetetlenítésével sem. Mielőtt odáig fajulna a helyzet, hogy rendőrségiügy kerekedjen valamiből, érdemes alternatív vitarendezéssel próbálkozni. Ilyenkor a hangsúly a büntetés helyett a helyzet rendezésére és a jóvátétel lehetőségeire kerül.

Családi konfliktusok

Sok családi konfliktus nem párkapcsolati jellegű. Egy nagymama, aki kéretlenül és rendszeresen beavatkozik a fiatalok életébe, vagy egy kamasz gyerek, aki ellenségesen viselkedik a családtagokkal legalább ugyanekkora problémát jelenthet. A közvetítő segít feltérképezni, hogy kiket milyen mértékben érint a probléma, honnan eredhet, és merrefelé találhatjuk meg a megoldást.

Párkapcsolati konfliktusok

Párkapcsolati konfliktusokban a tartós kapcsolatok során elkerülhetetlenül jut el a pár valamilyen konfliktus elmélyüléséig, aminek rendezése a korábban megpróbált eszközökkel nem lehetséges. Ilyenkor a mediáció azért hasznos, mert új eszközöket ad a felek kezébe, akik legtöbbször önállóan meg is tudják ezután oldani konfliktusaikat.

Házasfelek konfliktusai

Házasságkötéskor minden pár optimistán tekint a jövőbe, de az évek múlásával a mindennapok megpróbáltatásaiban ez az optimizmus nemritkán alábbhagy, esetleg egészen súlyos kilátástalanságba fordul. Hogy ilyenkor van-e még megoldás, vagy már a válás az egyetlen lehetőség, azt a megromlott viszonyban élő házasfelek nagyon lassan és nehezen döntik el. A közvetítésúj távlatokat nyithat ebben az ellehetetlenült helyzetben.

Válás

Egy válóper akár évekig is elhúzódhat, különösen, ha ügyvédeinktől várjuk, hogy a másik ügyvédjével szemben a maximumot kieszközöljék számunkra. Ha azonban mi magunk képesek vagyunk megállapodást kötni a másikkal, akkor békében és gyorsan bonyolítható le a válási procedúra. A közvetítő nemcsak a megállapodáshoz, de esetleg a béküléshez is közelebb segítheti ügyfeleit.

Szomszédsági viták

A szomszéddal vitában állni mindig nehéz. Különösen ha maradni is szeretnénk, mert a helyet amúgy megszerettük. Szomszédsági viták esetén a pereskedés évekre megrontja a kapcsolatot. Aki mediátorhoz fordul az ötleteket kaphat, miként kezelheti önerőből, vagy közvetítő bevonásával a kialakult helyzetet. Cél a jó kapcsolat helyreállítása, és hosszú távú megbékélés elősegítése.

Tanár-szülő vitahelyzetek

Sokan hiszik, hogy ha a szülő vitába kezd a tanárral, annak lehet, hogy a gyerek issza meg a levét. És minél hevesebb, minél kontrollálatlanabb ez a vita, annál valószínűbb, hogy csak elmérgesedik a helyzet. Ha az iskola súlyos felelősségre vonást helyez kilátásba, a szülő pedig szeretné megvédeni gyermekét, és megoldást keres, akkor az alternatív vitarendezési eljárások általában érdemi előrelépést jelentenek.

Árak

Ügyfelek fogadására csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérem, egyeztessen időpontot emailben vagy telefonon!

Konzultáció időtartama általában 60-120 perc körül szokott lenni

 • Az első konzultáció díja mindig 15 500 Ft
 • Regisztrált BNI tagoknak aktív tagság igazolása mellett az első konzultáció díja 10 000 Ft
 • Későbbiekben az egyszeri egyszemélyes konzultáció díja megegyezik az első konzultáció díjával, ennek időtartama kb 1-1,5 óra.

 

Mediációs ülés mindkét fél részvételével alkalmanként általában 2 és 3 óra közötti időt vesz igénybe

 • A mediációs ülés díja óránként 15 500 Ft, e díj megosztásáról a felek egymás között szabadon megállapodhatnak
 • Eltérő megállapodás hiányában a felek a fenti díjat előre, és fele-fele arányban megosztva fizetik 

Ha a mediációs ülés nem fejeződik be 3 óra alatt, akkor egy következő alkalom lesz szükséges a befejezésre. Előfordulhat, hogy bonyolultabb esetben az egyszemélyes előkészítő beszélgetéseken kívül több alkalomra, akár 3-4 ülésre is szükség lehet a mediációs folyamat lezárásáig.

 

Megállapodás írásba foglalása: Közvetítői eljárás során létrehozott megállapodás írásba foglalása 15 000 Ft. A megállapodás írásba foglalása és mindenki által történő aláírása körülbelül egy órával meghosszabbítja az utolsó mediációs ülés idejét, viszont szerencsés, ha a felek a megállapodás írásba foglalását meg tudják várni a helyszínen.

 

A feltüntetett árak 2021. augusztus 31-ig érvényesek

Magamról

Szabóné Princz Katalin vagyok

Két gyerek anyukája, és több mint 20 éve élek házasságban. A férjemmel nekünk sikerült közösen felnevelni a gyerekeinket. A körülöttem levő példákból tanultam meg, hogy amikor egy házasság válságba sodródik, milyen könnyű segítséget kapni a váláshoz, és mennyivel nehezebb a megfelelő segítséget megtalálni az együtt maradáshoz. 

Ha ügyvéd lennék, talán tudnék valamilyen becslést mondani, hogy várhatóan kb hány százezer forintba fog kerülni, és kb mennyi ideig tart majd, mire lezajlik a válás. A válás jogi szempontból nézve üzlet. Az együtt maradás ilyen értelemben nem üzlet. Nincs olyan ügyvéd, aki valamilyen tiszteletdíj fejében el tudná intézni, hogy egy pár összecsiszolódjon és együtt maradhasson.

Mediátornak azért jó lenni, mert mi sokszor még a válási szándék kimondása előtt találkozunk a konfliktusba sodródott felekkel. Nem ritka, hogy a mediációs folyamatban dől el, hogy válás lesz-e a konfliktusból, vagy sikerül megmenteni a házasságot. Néha a szemünk láttára válik egy marakodó házaspárból újra szerető, szerelmes pár - aminél nagyobb csoda kevés van a világon. Majdnem ugyanekkora csoda, amikor már tart a válás, vagy esetleg már le is zajlott, és mégis sikerül a felek közti megromlott viszonyt jelentősen megjavítani. Ezekért a csodákért lettem mediátor, és ezekből merítem az erőmet is. Nyilván nem mindig sikerül. És nemcsak rajtam, hanem leginkább a felek akaratán múlik. De időről időre látom, hogy lehetséges. Mert csodák igenis vannak.

Tanulmányaimról röviden annyit, hogy az egyetemi éveim alatt egy matematika tanári és egy programozó matematikusi diplomát szereztem. Az egyetem utolsó éveiben, majd utána néhány éven át még tanárként dolgoztam. Az utolsó tanári félévemet volt szerencsém Angliában tölteni, onnan hazajőve azonban már nem a katedrára, hanem az üzleti életbe kerültem. Először egy informatika vállalkozás alkalmazottjaként, majd a saját vállalkozásom vezetőjeként tevékenykedtem több mint két évtizeden keresztül.  Tanárként is, és az üzleti életben is volt alkalmam konfliktusokkal találkozni bőségesen. Tudatosan konfliktuskezeléssel 2012 óta foglalkozom. Büszke vagyok a gyerekét egyedül nevelő anyukára, aki megoldotta a megoldhatatlant, és rendezte viszonyát a lánya apjával. Azóta ez a kisgyerek nyugodtabban él és sokkal jobban tanul. Büszke vagyok arra a házaspárra is, akik három gyerek mellett tervezték a válást, és végül az együtt maradás mellett döntöttek. A mai napig együtt vannak, és békében nevelik a gyerekeiket. Büszke vagyok az otthonról elköltöző apukára, aki végül hazaköltözött. Sikerként éltem meg az önkormányzati lakást, melyet az önkormányzat elvett, de rövid egyeztetés után visszaadott. Örömöt jelent minden visszavont bírság, minden megbékülő közösség, minden perrel fenyegető ember, aki végül pereskedés nélkül is rátalál az elfogadható megoldásra.

2012-ben szereztem az első mediátori bizonyítványomat. Addigra már tudtam, hogy a családi és üzleti konfliktusok rengeteg közös tulajdonsággal rendelkeznek. Maga a konfliktus szinte függetlenül a konfliktusban részt vevő személyektől mindig ugyanazon törvényszerűségek szerint működik. Ezeknek a törvényszerűségeknek a megismeréséhez több évet tanultam, és a konfliktusok kezelésben nagy gyakorlatot szereztem. 2018-ban elvégeztem a Budapesti Metropolitan Egyetem "Alternatív vitarendezés - mediátor" elnevezésű képzését, amivel felső fokon képezett mediátorrá váltam. Az alternatív vitarendezési eljárásokat arra szeretném használni, hogy segíteni tudjak azoknak, akik keresik a megoldást a konfliktusaikra, de nem tudnak éveket szánni arra, hogy ezt a területet kitanulják.

 • Szeretnék segíteni a fiatal házasoknak, akik küzdenek a házasságuk megmentéséért, vagy a válásuk békés lebonyolításáért
 • Segíteni szeretnék az üzleti életben azoknak, akik üzlettársaikkal vagy megrendelőikkel időről időre konfliktusba bonyolódnak.
 • Azoknak a munkavállalóknak,akik úgy érzik, őrájuk a munkahelyükön nincsenek eléggé tekintettel
 • Szeretnék segíteni azoknak a vállalkozás vezetőknek, akik csökkenteni szeretnék a konfliktusok számát a vállalkozásukban.
 • És azoknak is szívesen segítek, akik már nem fiatal párként, hanem sokéves házasságban vagy sokéves kapcsolatban keresik valamilyen régóta meg nem oldott konfliktusukra a megoldást

Ha Ön is kipróbálná, milyen megoldásokat kínál a mediáció, várom megkeresését!

Nyilvántartási számom az Igazságügyi Minisztérium által vezetett hivatalos közvetítői névjegyzékben T/002867

Kapcsolat

Irodánkat hétköznapokon 9:00 és 17:00 óra között hívhatja.
Ha tárgyalás van folyamatban, akkor a telefont nem vesszük fel, de hamarosan, legkésőbb 3 órán belül visszahívjuk.

Telefon: +36 20 9453 354
Email: katalin@princz.hu
Cím: 1035 Budapest Kerék utca 80. 2.em. 3.

Irodaház Kerék utca 80.

Miben segíthetek?